Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: WOOŚ-II.4222.2.2019.JK.15, z dnia 13 grudnia 2019 r.