Rozpoczęcie procesu naboru do 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.