Spotkanie organizacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych