„Tandemem w Gmine Stupsk – adaptacja obszaru na potrzeby utworzenia szlaku turystycznego na terenie Gminy Stupsk”

Gmina Stupsk zrealizowała operację pn. „Tandemem w Gminę Stupsk – adaptacja obszaru na potrzeby utworzenia szlaku turystycznego na terenie Gminy Stupsk”

W ramach utworzonego szlaku turystyczny wykonano 9 altan, które zostały oświetlone solarnie, zamontowano przy nich stojaki na rowery i umieszczono tablice informacyjne z zaznaczonym przebiegiem szlaku. Zakupiono 5 tandemów 2-osobowych, 5 rowerów wyposażonych w lampki zasilane solarnie, ładowarkę rowerową zasilaną przez dynamo oraz torebkę na telefon. Zakupiono 2 szt. tabletów z możliwością wypożyczania przez grupy zorganizowane, na tabletach znajduje się video przewodnik po szlaku.

Cel operacji: Rozwój turystyki regionu, zachęcenie mieszkańców gmin z obszaru LGD do zwiedzania i poznawania zakątków przyrodniczych i historycznych Gminy Stupsk poprzez utworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego szklaku turystycznego na terenie Gminy Stupsk (ustawienie 9 altan na szlaku oraz zakup 10 rowerów w tym 5 rowerów dwuosobowych)

Wartość inwestycji: 83 874,00 zł.

Dofinansowanie: 50 000,00 zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.