UWAGA DOTYCZY PŁATNOŚCI PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO