Wójt Gminy Stupsk informuje, ze na terenie gminy Stupsk w roku podatkowym 2017 obowiązują następujące uchwały: