Wójt Gminy Stupsk informuje, że na terenie gminy Stupsk w roku podatkowym 2019 obowiązują następujące uchwały