Wójt Gminy Stupsk ogłasza VII przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stupsk