Wójt Gminy Stupsk ogłasza VIII przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stupsk