Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Stupsk przeznaczonej do sprzedaży (dz. 840/1)