Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Sułkowo-Kolonia przeznaczonej do sprzedaży (dz.161)