Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Wola Szydłowska przeznaczonej do sprzedaży