Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Wola Szydłowska przeznaczonej do sprzedaży (dz. 46/1)