Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Stupsk przeznaczonych do dzierżawy – działka nr 254/2