Wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Konopki przeznaczonych do sprzedaży – działka 384/2