Wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Konopki przeznaczonych do sprzedaży – działki 287/3, 287/1