Wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Stupsk przeznaczonych do sprzedaży – działki 784-792