Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Stupsk na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stupsk.