XVII -ta edycja Programu Stypendia Pomostowe 2018/2019 Segment IA