Zakup i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu “Aktywne przedszkolaki w Gminie Stupsk” – zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro