Zakup i montaż urządzeń na place zabaw przy Szkołach podstawowych w Stupsku, Morawach i Wyszynach Kościelnych dla dzieci w ramach Projektu „Aktywne przedszkolaki w Gminie Stupsk” – zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro