ZAPROSZENIE dla podmiotów leczniczych udzielających świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych