Zaproszenie do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy z instytucjami pozarządowymi na 2020 rok