Zaproszenie Zarządu Województwa Mazowieckiego do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.