Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Stupsk z dnia 10 kwietnia 2017 r.