Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Stupsk z dnia 19-05-2017