Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Stupsk z dnia 6 października 2017 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za dzień świąteczny 11 listopada 2017 r.