Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej