Zarządzenie nr 4/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku z dnia 14 kwietnia 2017