Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Stupsk z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Gminy Stupsk w 2018 roku.