Zarządzenie nr 7/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w GOPS