Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.66.2018.EU.2 z dnia 30 maja 2018 r.