Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20.12.2016 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.14.2016.ew.16