Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi