Zawiadomienie Starosty Mławskiego znak: I.6740.1.3.2016, z dnia 8 września 2016 r.