Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego znak: WI-II.7820.1.3.2018.MS1(AT), z dnia 4 marca 2019 r. dot. budowy drogi S7