Zawiadomienie Wójta Gminy Stupsk znak: ROŚ.6220.7.2012, z dnia 27 lipca 2018 r.